Osteopathie voor zorgprofessionals

Osteopathie: Wat is het?
Osteopathie is een manuele geneeswijze die tot doel heeft bewegingsbeperkingen in het lichaam te herstellen. Uitgangspunt hierbij is, dat voor een optimale functie elke structuur in het lichaam een bepaalde mobiliteit bezit. Een belangrijk principe is, dat het lichaam wordt gezien als een biologische eenheid. Verminderde mobiliteit van weefsel of weefselstructuur kan problemen geven in de klachtenregio of elders in het lichaam. Grondlegger van de osteopathie is Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts.

Osteopathie: Hoe gaat het?
Een osteopaat neemt eerst een anamnese (op basis van een medische vragenlijst) af. Doet daarna een manueel onderzoek, stelt een werkdiagnose en herstelt dan op basis hiervan mobiliteit. Door de klachten niet symptomatisch te benaderen maar in een breed perspectief te plaatsen kan osteopathie erg effectief zijn. Osteopathie is een veilige behandelmethode. Bij de geringste twijfel omtrent aanwezigheid van pathologie vanuit anamnese, onderzoek of indien medische interventie anderszins noodzakelijk lijkt zal een osteopaat onmiddellijk doorverwijzen naar een medicus.

Osteopathie: Wie?
Nederland telt ongeveer 500 geregistreerde osteopaten. Zij hebben allen een (para)medische vooropleiding gevolgd of een vooropleiding met medische basiskennis op HBO-niveau. Daarna is een vijfjarige (parttime) beroepsopleiding osteopathie gevolgd. Een osteopaat heeft een gedegen kennis van anatomie, neurologie, fysiologie en embryologie. Osteopaten zijn tevens geschoold op het gebied van differentiaal-diagnostiek.

Osteopathie: Meer weten?
Geregistreerde osteopaten vindt u in het Nederlands Register voor Osteopathie (www.osteopathie-nro.nl). Zij voldoen aan kwaliteitseisen zoals de juiste vooropleiding, het volgen van een studie osteopathie aan een erkend opleidingsinstituut, verplichte nascholing, herregistratie, klacht- en tuchtrecht. Ze zijn te herkennen aan de toevoeging D.O-MRO® achter hun naam. Ze maken deel uit van een organisatie volgens een trias politica, bestaande uit een democratisch orgaan (NVO), een autonoom opererend controlerend orgaan (NRO) en een adviserend college (CvO). Het CvO wordt in meerdereheid gevormd door niet osteopaten.

Meer informatie over osteopathie in het algemeen of achtergrondinformatie over wetenschappelijke onderbouwing van osteopathie vindt u op www.osteopathie.nl.