Osteopathie voor sporters

De kracht van de osteopaat ligt in preventie van blessures, behandeling van bestaande klachten en een analyse van steeds terugkerende blessures. De werkelijke oorzaak van een blessure kan zich bevinden in een andere regio van het lichaam dan waar de symptomen zich uiten. Een oude enkelverstuiking kan bijvoorbeeld de oorzaak zijn van steeds terugkerende rugklachten.

Van (top)sporters wordt verwacht dat zij in een seizoen toewerken naar een aantal malen pieken in hun prestaties. Aan de hand van een trainingsschema wordt hier naar toe gewerkt. Behandeling en preventie van blessures speelt hierin een belangrijke rol. Bij interventie en begeleiding door een osteopaat kan de osteopaat naar een hoger prestatieniveau begeleiden.

Individuele begeleiding tijdens een seizoen, of als voorbereiding op een evenement behoort tot de mogelijkheden. Dit doordat er na een aanvullende tweejarige opleiding osteopathie in de (top)sport zeer recente en moderne kennis aanwezig is ten aanzien van trainingsfysiologie, blessure- en bindweefselherstel alsmede de behandeling hiervan. Ook gebruik van voedingsmiddelen, sportdranken en voedingssupplementen kan worden geadviseerd. Dit volgens de normen van het NZVT (Nederlands Zekerheidssysteem Voedingsmiddelen Topsport) van de doping autoriteit Nederland.  Er is ruime ervaring opgedaan door werken binnen een topsport team en individuele behandeling en begeleiding van (top)sporters in de praktijk. Dit maakt behandelen, begeleiden, adviseren en meedenken in trainingsopbouw of revalidatie in de breedste zin van het woord mogelijk.

Sites speciaal voor (top)sporters:
Doping Autoriteit: www.dopingautoriteit.nl
Medicatie checken: www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst

Dispensatieverzoek: www.dopingautoriteit.nl/GDS

Gecontroleerde supplementen: www.dopingautoriteit.nl/NZVT
Informatie over trainen en voeding: www.eigenkracht.nl
Behandelaars voor sporters: www.sportplein.nl