Onze werkwijze

  • Intakeformulier: Na het maken van een eerste afspraak wordt u per post een intakeformulier toegezonden. Dit is de basis voor de anamnese en nodig om al uw medische gegevens welke relevant zijn in het dossier te kunnen voegen. Omdat een osteopaat ‘direct toegankelijk’ is in de eerste lijn van de gezondheidszorg zijn deze gegevens van belang. Het spaart veel tijd tijdens het eerste consult als deze gegevens al zijn ingevuld.

  • Anamnese: In het vraaggesprek tijdens het eerste consult worden huidige klachten, doorlopen ziektes en aanvullende medische gegevens of onderzoeken besproken. Aan het eind van de anamnese is duidelijk welke structuren in het aanvullend lichamelijk onderzoek worden onderzocht.

  • Onderzoek: Het onderzoek betreft niet alleen het gebied waar u de  klachten heeft maar het hele lichaam. Voor een goede osteopatische behandeling is het immers belangrijk  om het functioneren van het gehele lichaam in kaart te brengen. Als er uit het onderzoek bewegingsbeperkingen komen die in duidelijke relatie staan met uw klachten zijn er behandeldoelen en kan er een behandelplan gemaakt worden. Tijdens het onderzoek worden soms behandelhandgrepen (mobilisaties en manipulaties) gebruikt om de beperkingen te bevestigen. Zo wordt er tijdens het eerste consult al iets aan uw klachten gedaan.

  • Behandelplan: Na afloop van het onderzoek wordt het behandelplan met u besproken en een eventuele vervolgafspraak gemaakt. Soms wordt er eerst een ‘fundament’ gelegd als voorwaarde voor zinvolle behandeling. U kunt hierbij denken aan veranderingen in voeding, training en leefwijze of het gebruiken van supplementen, medicatieverandering (altijd in overleg met uw huisarts), medisch onderzoek of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een podoloog.